Cantatille op ACW Bedevaart – 1 mei 2011

Op zondag 1 mei luisterde Kamerkoor Cantatille de ACW bedevaart op met als thema “Weefsel tussen mensen”. Dit ging door in bedevaartsoord ‘Gaverland’ in Melsele (Beveren). Enkele foto’s zijn te vinden op http://www.cantatille.be/?page_id=448.

Het thema van ACW ‘Iedereen Mee’ vraagt aandacht voor mensen in armoede en in bestaansonzekerheid. Het afgesloten zijn en het uitgesloten worden van deelname aan de maatschappij, wordt door hen als het meest pijnlijke ervaren. Daarom wil het ACW ‘weefsel’ zijn dat alle mensen met elkaar verbindt, ongeacht hun inkomen, leeftijd of huidskleur. Onze wereld heeft nood aan deze verbondenheid. Als ACW zijn we hiervan overtuigd en we willen dit naar voor brengen tijdens de eucharistieviering.